Systemy alarmowania OSP, PSP

Dostarczamy kompletne rozwiązania dla Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej umożliwiające łączność radiową (analogową i cyfrową), wyświetlanie komunikatów na terenie jednostki (system DWA), sterowanie syrenami OSP (system DSP). Zajmujemy się montażem radiotelefonów i anten w pojazdach, sygnalizacji dźwiękowej, oświetlenia specjalnego pojazdów (belki świetlne, stroboskopy LED, oświetlenie robocze). Konserwujemy, modernizujemy i budujemy maszty antenowe, wykonujemy pomiary torów antenowych do 3,6 GHz z użyciem profesjonalnego analizatora firmy Rohde & Schwarz ZVH4, wykonujemy pomiary elektryczne w zakresie instalacji odgromowych i skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Zabezpieczamy tory antenowe i zasilające przez uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami na skutek wyładowań atmosferycznych.

Łącznośc radiowa PSP Hytera MD785

Selektywne alarmowanie OSP, PSP

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych oferujemy radiotelefony przenośne i samochodowe, anteny, oraz cały niezbędny osprzęt. Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym instalatorem systemów produkcji firmy Digitex: stacje obiektowe DSP-52, Syreny Elektroniczne DSE, terminale SMS DTG-53.

W naszej ofercie znajdziecie tez Państwo latarki dedykowane dla Służb Ratowniczych.

Oferujemy rozwiązania w wykonaniu iskrobezpoiecznym  ATEX – radiotelefony, akcesoria do nich, latarki, itp.

Realizacje