Pozwolenia radiowe UKE

Integralną częścią wdrożenia sieci radiowej jest uzyskanie przydziału częstotliwości oraz Pozwolenia Radiowego z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Aby uzyskać Pozwolenie należy złożyć stosowne dokumenty w Departamencie Zarządzania Częstotliwościami UKE. Wniosek powinien zawierać część opisową oraz szczegóły techniczne, odpowiednio wypełnione formularze i wygenerowane cyfrowo mapy obrazujące zasięgi radiowe wraz z podaniem natężenia pola EM.

UKE – pozwolenia radiowe

Nasza usługa obejmuje kompleksowe przygotowanie wymaganych dokumentów.

Zakładamy, że przyszły użytkownik sieci radiowej nie musi być ekspertem w zakresie technicznym, dlatego proces rozpoczynamy od  przeprowadzenia wywiadu technicznego, w którym uzyskujemy informacje potrzebne nam do wykonania dokumentacji, efektem finalnym są dokumenty na których klient przykłada tylko swoją pieczęć oraz składa podpis.

pozwolenie radiowe UKE schemat cyfrowej sieci radiowej
Realizacje