Serwis 24h

Oferta całodobowego dozoru sieci jest skierowana do firm i instytucji, które ze względu na charakter swojej działalności muszą mieć całkowicie sprawna i niezawodną łączność radiową 24 godziny na dobę. Utrata łączności w takich instytucjach jak Straż Pożarna może mieć katastrofalne skutki włącznie z narażeniem życia i mienia. Dla firm Radio Taxi utrata możliwości wydawania zleceń pociąga dotkliwe straty finansowe oraz utratę klientów.

Oferujemy różne warianty usługi dozoru sieci, od pakietu podstawowego obejmującego samą gotowość do podjęcia naprawy w określonym w umowie czasie, do umowy kompleksowej, która oprócz samej gotowości obejmuje zryczałtowaną opłatę za wykonane usługi. Każdą umowę dostosujemy do konkretnych potrzeb klienta, zapewniając mu odpowiednio szybki czas reakcji, kompleksową naprawę oraz sprzęt zastępczy na czas usuwania awarii.

Dodatkowo przy okazji prac dla Jednostki Wojskowej „GROM” – JW2305 staliśmy się posiadaczami zaświadczeń o dostępie do informacji niejawnej – dla Państwa oznacza to, że swoją postawą gwarantujemy uczciwość i lojalność w stosunku do naszych klientów, bez ryzyka „wyniesienia” informacji i danych ważnych dla Państwa i objętych tajemnicą.